Menu

Op deze website vindt u een overzicht van het interENW/RP-project ICT-competenties van lerarenopleiders en de ICT design teams die in het kader van dit project opgestart werden. Hier vindt u ook een overzicht van de aangeboden professionalisering.

Overzicht professionaliseringssessies

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande professionaliseringssessies voor lerarenopleiders

Routebeschrijving